Onlangs zijn er in de negatieve publicaties geweest van vakbonden omtrent het waarborgen van loonadministraties. Daarom leek het ons verstandig om u, als onze (toekomstige) opdrachtgever, te informeren over hoe bij ons de Payroll werkt.
Wij werken samen met een administratiekantoor (backoffice), dat tot een van de grootste kantoren van Nederland behoort. Dit kantoor betaalt na opgave en controle, het aantal uren uit dat is gewerkt door onze en/of uw medewerkers. Graag benadrukken we nogmaals hieronder nog de belangrijkste voordelen van deze werkwijze.

Het administratiekantoor is in juridische zin werkgever. Wij regelen de loonadministratie en eventueel het personeelsbeleid, dit gebeurt in samenspraak met u als ondernemer en in samenwerking met onze backoffice. Afdrachten voor loonbelasting worden op een G-rekening gestort, zodat aanspraak door de belastingdienst in geval van eventuele nalatigheden voorkomen wordt. (wet ketenaansprakelijkheid)

In geval van ziekte wordt de werknemer door het administratiekantoor volgens de geldende cao doorbetaald. U als ondernemer wordt financieel niet belast. De voor uw bedrijfstak geldende cao wordt gehanteerd.

In het gratis handboek (dat in overleg met u wordt aangepast) staan de procedures waaraan de medewerker zich dient te houden, deze procedures zijn gebaseerd op de geldende cao. Het handboek wordt door ons aan de medewerker ter beschikking gesteld nadat deze heeft getekend voor ontvangst. Elke gewenste contractvorm, die onder de vigerende cao is toegestaan, kan door ons worden afgesloten. Een schriftelijke arbeidsovereenkomst wordt door ons met de medewerker afgesloten. Hierin zijn de rol en verantwoordelijkheden van het administratiekantoor opgenomen.

Verder willen wij vermelden dat het door ons geselecteerde administratiekantoor is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) en dat zij volgens de NEN-4400-1: 2010-norm zijn gecertificeerd. Dit impliceert dat onze organisatie, als hun klant, zich volledig dient te conformeren aan alle eisen die door deze norm aan het administratiekantoor worden gesteld. Onze organisatie wordt hier regelmatig en streng op gecontroleerd. Wij hopen dat deze uiteenzetting een bijdrage levert aan het vertrouwen in onze organisatie. Wanneer er vragen zijn dan willen wij deze in een persoonlijk gesprek graag beantwoorden.

Klik hier voor de eventuele voordelen van Payrolling.

Wilt u meer informatie wat Promopolitan voor u kan betekenen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.