Werkenden met een flexibel contract voelen zich niet ongezonder dan werkenden met een vast contract, blijkt maandag uit een langlopend onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken. Het statistiekbureau vroeg tussen 2007 en 2017 aan 112.000 mensen hoe gezond zij zich voelden.

Het resultaat van het onderzoek is verrassend, omdat flexibel werk gepaard gaat met baanonzekerheid en slechtere secundaire arbeidsvoorwaarden, wat kan leiden tot stress en andere gezondheidsproblemen.

Mensen die aan het onderzoek deelnamen, konden aan de hand van scores een beeld van hun gezondheid schetsen. Ze konden per vraag kiezen uit ‘slecht’, ‘gemiddeld’, ‘heel goed’, ‘goed’ en ‘uitstekend’. Geen van de vaste werknemers en flexwerkers noemt de eigen gezondheid slecht. Wel ligt het percentage vaste werknemers dat zich uitstekend voelt iets boven dat van flexibele werknemers. De andere onderzoeksresultaten zijn vergelijkbaar.

Het CBS concludeert dat de gezondheid van flexwerkers zich op bijna dezelfde manier ontwikkelt als die van vaste werknemers. Van de flexwerkers ging 53 procent zich na verloop van tijd slechter voelen. Bij vaste werknemers was dat aandeel 54 procent.

Werkenden voelen zich gezonder dan werklozen

Uit het CBS-onderzoek blijkt ook dat Nederlanders met een baan zich gezonder voelden dan werklozen. Negen op de tien Nederlanders met betaald werk beoordelen de eigen gezondheid als goed of uitstekend, tegenover drie kwart van de werklozen.

Opvallend is dat niet-werkzame personen zich vaker uitstekend voelen, het positiefste antwoord dat gegeven kon worden. Daar staat tegenover dat deze groep meer dan twee keer zo vaak de negatiefste antwoorden ‘slecht’ en ‘gemiddeld’ invulden als werkenden. Over het algemeen geven niet-werkzame personen hun gezondheid op een schaal van 0 tot 5 een gemiddelde score van 3. Onder werknemers lag dat cijfer op 3,4.

Het CBS meldt dat mensen die zich gezond voelen vaker een baan vinden. Zo vonden vier op de tien personen die geen baan hadden, maar hun gezondheid wél uitstekend noemden alsnog betaald werk. Ondervraagden die zich slecht voelden, vonden maar in 7 procent van de gevallen een baan.


Bron: Nu.nl https://www.nu.nl/economie/6028025/flexwerkers-voelen-zich-net-zo-gezond-als-mensen-met-een-vaste-baan.html?redirect=1

Translate »